ARMS

ARMS – Migrants Assistance Services in Western Romania

Promotor: Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale PartenerInstitutul Intercultural Timișoara Finanțator: Programul Active Citizens Fund România parte a Granturilor SEE și Norvegiene 2014 – 2021
Număr Proiect: RO2020/ACF_A6_GM_11
Durata: 12 luni (Octombrie 2021 – Septembrie 2022)
Locație: Județele CS, TM și AR
Buget total: 49.999,50 EUR

Serviciile oferite prin ARMS

Proiectul ARMS – Migrants Assistance Services in Western Romania va crește capacitatea grupului vulnerabil reprezentat de migranții care ajung în zona de Vest a României, fără intrare legală, solicitanți de azil și/sau refugiați cu o formă de protecție în România, prin:

Servicii de consiliere și informare privind servicii disponibile oferite de actori instituționali și societatea civilă;

Asistență medicală și materială de urgență (alimente, produse de igienă, îmbrăcăminte);

Servicii de integrare pe termen scurt prin oferirea de activități de formare privind deprinderi de viață și accesare locuri de muncă precum și activități de depășirea a traumelor și schimb intercultural;

Suport instituțional prin realizarea unei cercetări privind nevoile grupului țintă și promovarea unui model nou şi îmbunătăţit pentru a adresa nevoile grupurilor vulnerabile.

Descarca aici Prezentarea Proiectului  si Comunicatul de Presa de lansare a proiectului.

Active Citizens Fund

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este acela de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. 

Mai multe informații aici www.activecitizensfund.ro 

EEA Grants

Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare: Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Ascultă West City Story cu Flavius și Mujib