Copacul Bunătății

Ce e bunătatea pentru tine ? Descrie un act de bunătatea care ți s-a întâmplat și te-a marcat profund? Transmite un mesaj despre bunătate pentru trecătorii din Parcul Central din Timișoara. Folosește un qr-code de mai jos sau intră pe www.grupullogs.ro/copacul-bunatatii, iar echipa proiectului, va adăuga mesajul tau în Copacul Bunătații. Lumea noastra are nevoie de mai multă bunătate!

What is goodness for you? Describe an act of kindness that happened to you and left a deep impression on you? Send a message of kindness to passers-by in Timișoara’s Central Park. Use a qr-code below or go to www.grupullogs.ro/copacul-bunatatii, and the project team will add your message to the Tree of Kindness. Our world needs more kindness!

COPACUL BUNĂTĂȚII / THE TREE OF KINDNESS

Instalație de artă realizată de Elena Busuioc

Art installation made by Elena Busuioc

Instalația de arta în jurul unui copac din Parcul Central din Timișoara implică iluminarea acestuia cu ajutorul unei instalații solare, autonome și ecologice, construirea unui loc de relaxare și citit, printr-o bancuță din lemn, realizată de migranți și refugiați din Timișoara și pictată în culori vii de copii refugiați și localnici din Timișoara. De copac, ca niște frunze, sunt agățate cuvinte și acte de bunătate scrise de oameni pe bucăți de pânză. Copacul Bunătății este un proiect gândit împreună cu comunitatea de refugiați din Ucraina și alte țări care doresc să-și lase o urmă prin orașul care i-a primit cu bunătate. Inițiatia face parte din Timișoara Refugee Art Festival – Ediția 7 – singurul festival de artă cu și despre refugiați din Europa de Est.

The art installation around a tree in the Central Park in Timișoara involves lighting it with the help of a solar, autonomous and ecological installation, building a place to relax and read, through a wooden bench, made by migrants and refugees from Timișoara and painted in vivid colors of refugee children and locals from Timișoara. Hanging from the tree, like leaves, are words and acts of kindness written by people on pieces of cloth. The Tree of Kindness is a project conceived together with the refugee community from Ukraine and other countries who want to leave their mark through the city that received them with kindness. The initiative is part of the Timișoara Refugee Art Festival – Edition 7 – the only art festival with and about refugees in Eastern Europe.

Despre artistă / About the artist:

Elena Busuioc vine din Republica Moldova și este pasionată de artă și art-terapie. Și-a finalizat studiile în domeniul artistic și coordonează cu soțul ei un centru cultural local: Atelierul cu pisici. Din martie 2022 este voluntar la LOGS și organizează cu copii refugiați ateliere de artă iar din iulie lucrează full time ca și mediator intercultural la Casa LOGS. Elena este pictor și fotograf și are experinta in directionarea copiilor către artă și cultură prin ateliere de art-terapie.

Elena Busuioc comes from the Republic of Moldova and is passionate about art and art therapy. She completed her studies in the artistic field and coordinates with her husband a local cultural center: Atelier cu pisici. From March 2022 he is a volunteer at LOGS and organizes art workshops with refugee children and from July he works full time as an intercultural mediator at Casa LOGS. Elena is a painter and photographer and has experience in guiding children towards art and culture through art-therapy workshops.