Despre LOGS

Grupul de Inițiative Sociale LOGS  este o organizație „grass-roots” stabilită în partea de vest a României, care promovează integrarea grupurilor vulnerabile de migranți, luptă împtriva traficul de persoane și folosește educația ca mijloc de depășire a vulnerabilităților sociale. Membrii organizației sunt profesioniști din domeniu social, formatori și refugiați și migranți stabiliți în România.

Grupul de Inițiative Sociale LOGS a luat ființă în anul 2019, după ani buni de acțiuni voluntare a membrilor fondatori care provin din județele Timiș și Arad. Inițiativele grupului sunt strâns legate de expertiza membrilor respectiv: consiliere socială și psihologică, educație și formare, prevenirea traficului de persoane, grafică socială și migrație.  Din Septembrie 2020 Grupul se formalizează prin constituirea Asociației LOGS – Grup de Inițiative Sociale, cu sediul social în Giarmata, jud. Timiș. 

Scopul Asociației LOGS Grup de Inițiative Sociale este de a participa activ la dezvoltarea comunităților urbane și rurale din România pentru a sustine identificarea, răspunsul și depășirea nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile, cu ajutorul implicarii comunității locale și voluntari prin organizarea de proiecte culturale, sociale şi educaţionale.

Ne propunem: 

1. Formarea unei comunități de oameni care să adere la scopul Asociației; 

2. Creșterea accesului grupurilor vulnerabile la spații sociale, interculturale și educationale; 

3. Combaterea discriminării de orice fel și susținerea integrării sau reintegrării sociale a grupurilor vulnerabile; 

4. Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la suportul comunității și sistemul de asistență socială din România; 

5. Înbunătățirea accesului grpurilor vulnerabile la servicii de consiliere socială și psihologică; 

6. Depășirea traumelor și vulnerabilităților sociale și dezvoltarea personală prin ateliere de art-terapie; 

7. Înbunătățirea abilităților de viață și achiziția de noi deprinderi educaționale pentru depășirea vulnerabilității sociale prin activități de formare, seminarii, mentorat; 

8. Promovarea incluziunii sociale și promovarea diversității comunitare prin schimburi și inițiative culturale; 

9. Dezvoltarea de abilități interculturale și profesionale a persoanelor care activează în domeniul social, cultural și educațional;

 10. Promovarea voluntariatului și crearea și gestionarea de rețele de voluntari în domeniul social;