despre logs

Grupul de Inițiative Sociale LOGS  este o organizație „grass-roots” stabilită în partea de vest a României, care promovează integrarea grupurilor vulnerabile de migranți, luptă împtriva traficul de persoane și folosește educația ca mijloc de depășire a vulnerabilităților sociale. Membrii organizației sunt profesioniști din domeniu social, formatori și refugiați și migranți stabiliți în România.

Grupul de Inițiative Sociale LOGS a luat ființă în anul 2019, după ani buni de acțiuni voluntare a membrilor fondatori care provin din județele Timiș și Arad. Inițiativele grupului sunt strâns legate de expertiza membrilor respectiv: consiliere socială și psihologică, educație și formare, prevenirea traficului de persoane, grafică socială și migrație.  Din Septembrie 2020 Grupul se formalizează prin constituirea Asociației LOGS – Grup de Inițiative Sociale, cu sediul social în Giarmata, jud. Timiș. 

Scopul Asociației LOGS Grup de Inițiative Sociale este de a participa activ la dezvoltarea comunităților urbane și rurale din România pentru a sustine identificarea, răspunsul și depășirea nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile, cu ajutorul implicarii comunității locale și voluntari prin organizarea de proiecte culturale, sociale şi educaţionale.

Ne propunem:

1. Formarea unei comunități de oameni care să adere la scopul Asociației; 

2. Creșterea accesului grupurilor vulnerabile la spații sociale, interculturale și educationale; 

3. Combaterea discriminării de orice fel și susținerea integrării sau reintegrării sociale a grupurilor vulnerabile; 

4. Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la suportul comunității și sistemul de asistență socială din România; 

5. Înbunătățirea accesului grpurilor vulnerabile la servicii de consiliere socială și psihologică; 

6. Depășirea traumelor și vulnerabilităților sociale și dezvoltarea personală prin ateliere de art-terapie; 

7. Înbunătățirea abilităților de viață și achiziția de noi deprinderi educaționale pentru depășirea vulnerabilității sociale prin activități de formare, seminarii, mentorat; 

8. Promovarea incluziunii sociale și promovarea diversității comunitare prin schimburi și inițiative culturale; 

9. Dezvoltarea de abilități interculturale și profesionale a persoanelor care activează în domeniul social, cultural și educațional;

10. Promovarea voluntariatului și crearea și gestionarea de rețele de voluntari în domeniul social;

echipa

flavius ilioni loga

Flavius este licențiat în asistență socială și jurnalism, are o diplomă de masterat în domeniul asistenței sociale și în prezent este doctorand în domeniul sociologiei al Universtății de Vest din Timișoara cu o cercetare privind integrarea refugiaților în România. 

Din anul 2012 lucrează  în domeniul asistenței solicitanților de azil și a refugiaților, unde a coordonat un centru pentru solicitanții de azil în Timișoara, a lansat și coordonat un centru regional de integrare pentru refugiați și resortisanți ai țărilor terțe in zona de vest a țării.  

Este activ în domeniul prevenirii traficului de persoane din 2013 și este co-fondator al Cupei Justiției – un campionat de fotbal regional împotriva traficului de persoane. 

Este din 2017 coordonatorul TRAF (Timisoara Refugee Art Festival) – primul festival de artă cu și despre refugiați din România. 

Este formator acreditat de Ministerul Educației din România. 

simona popan

Simona lucrează de peste 20 de ani în domeniul recuperării copiilor cu dizabilități fizice și mentale grave. Este licențiată în Psihopedagogie Specială și este în formare ca terapeut în Psihoterapie Sistemică Familială. 

Are o formare în Învățământ Special la Școala Specială Duckwork School Maryland SUA, ca psihopedagog în terapie ocupațională pentru copii cu autism.

A lucrat timp de 6 luni în anul 2009 în India ca voluntar la o școală pentru copii vulnerabili (Patna Phoenix School)  iar între anii 2007 – 2011 a fost voluntar în tabere de vară pentru copii din familii defavorizate și copii din orfelinate în Republica Moldova și Romania. 

Este formator acreditat de Ministerul Educației din România.

Aura este învățatoare într-un sat din județul Arad. Este activă în domeniul activităților educationale și de caritate pentru comunități rurale dezavantajate de mai bine de 10 ani. 

Organizează tabere educaționale și recreaționale pentru copii din mediul rural sau alte grupuri dezavantajate. 

Fareshta Bassim

Fareshta este studentă la Informatică la Universitatea de Vest din Timișoara și este originară din Afganistan. A venit în Romania în 2014 și este activă în diferite proiecte sociale și comunitare de sprijin pentru migranți. Vorbește perfect 4 limbi: româna, engleză, farsi și pashto. 

Este casatorită cu Jawid și este o ambasadoare a bucuriei și bunei dispoziții.  

simona ilioni loga

Simona este psiholog cu formare în psihoterapie familiala și de cuplu și lucrează în domeniul integrării refugiaților și asistența victimelor traficului de persoane din anul 2003.  Are un master în psihologie clinică. 

Este specializată în terapia amintirilor traumatice a pacienților cu traumă complexă și disociere. 

A coordonat grupuri de suport pentru victimele traficului de persoane în Timișoara și în prezent oferă consiliere și psihoterapie pentru victime minore ale abuzului sexual, violenței domestice și traficului de persoane din Romania.

Are formare ca manager de proiecte. 

Al Ani Zaher

Zaher este artist și inginer, originar din Irak, care lucrează în prezent în servicii pentru clienți in Romania. Are experiență în activități de voluntariat și mediere interculturala. Este Director Artistic si coordonator de voluntari pentru Timisoara Refugee Art Festival  (2017-2019) si TRAF – ItheMigrant (2020).