Educație

Organizăm activități de formare pentru  grupuri vulnerabile: victime ale traficului de persoane, migranți și refugiați, minori aflați în plasament, șomeri sau alte persoane. Echipa LOGS are în componență membri cu formare ca traineri, profesori sau psihopedagogi și cu experientă în activități de predare formală, informală sau non-formală.

Training Discover Romanian Culture

Asociația LOGS – Grup de Inițiative Sociale, organizează un curs gratuit online de Acomodare Culturală “Discover Romanian Culture” pentru migranți NON-EU din Timișoara: solicitanți de azil, refugiați, studenți migranți, membri de familie migranți, muncitori migranți, etc. Cursul are 10 module/întâlniri de 1 oră și are loc săptămânal pe platforma online ZOOM.

Training Prevenirea exploatării sexuale la copii aflați în plasament la asistenți maternali în Timișoara

Simona Popan, formator certificat și psihopedagog, cu peste 20 de ani de expertiză didactică cu grupuri vulnerabile (minori cu dizabilități mentale) a participat ca trainer în cadrul cursului organizat de AIDRom Timișoara în cadrul proiectului Whomen.

Training Reziliența migranților și refugiaților: Cum să dezvolți o mentalitate pentru a face față schimbării

În 21 Octombrie 2019  am fost parteneri la o activitate de formare organizată de Biserica Evanghelică CA din România alături de TIM ELERVESON, Director, Life Transitions Development Ltd Sheffield, UK.

Training Dezvoltarea abilităților transversale pentru femei aflate în risc de excluziune socială din România

Simona Popan, formator certificat și psihopedagog, cu peste 20 de ani de expertiză didactică cu grupuri vulnerabile (minori cu dizabilități mentale) a participat ca trainer în cadrul cursului organizat de AIDRom Timișoara în cadrul proiectului Whomen.