Ajutor pentru refugiați

Oferim, cu ajutorul comunității, asistență materială de urgență pentru refugiați, solicitanți de azil sau resortisanți ai țărilor terțe, din Timișoara. Susținem integrarea refugiaților în România prin oferirea de informații și consiliere privind drepturile și obligațiile acestora, cursuri de limba română, asistență medicală și servicii psihologice.

Luptăm împotriva traficului de persoane

Suntem parteneri cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Timișoara în derularea de campanii de prevenire a traficului de persoane în vestul țării. Oferim consiliere și terapie psihologică pentru victime.

Educație și formare

Suntem parteneri sau organizăm activități de formare pentru grupuri vulnerabile: victime ale traficului de persoane, migranți și refugiați, minori aflați în plasament, șomeri sau alte persoane.

Grafică socială

Având experiență în realizarea de campanii media și vizibilitate susținem dezvoltarea organizațiilor în domeniul social prin realizare de grafici, materiale promoționale sau campanii de conștientizare și informare.