Training "REZILIENțA LA MIGRANțI șI REFUGIAțI: Cum să dezvolți o mentalitate pentru a face față schimbării?" / oCTOMBRIE 2019

În 21 Octombrie 2019  am fost parteneri la o activitate de formare organizată de Biserica Evanghelică CA din România alături de  TIM ELERVESON, Director, Life Transitions Development Ltd Sheffield, UK.

Evenimentul de formare pentru profesioniști în domeniul social a fost o analiza a factorilor de rezistență (reziliență) psihologică cu exemple despre modul în care oamenii strămutați ( migranți și/sau refugiați) pot gândi și acționa pentru a-și păstra starea de bine. Au fost prezentate exerciții și instrumente practice care ajută la construirea unei mentalități de reziliență inclusiv instrumentul Călătoria Tranzițiilor de Viață (Life Transitions Journey).

gALERIE FOTO: